SLU-studie ”sensation för hjärtsjuka hundar”

SLU-studie ”sensation för hjärtsjuka hundar”

En ny studie visar att så många som en av tre hundar över sju års ålder skulle dra nytta av behandling för en vanligt förekommande hjärtsjukdom, även om de inte uppvisar några symtom. Hundarna kan få ett längre och friskare liv och den symtomfria delen av hundens liv kan förlängas. Det framgår av ett pressmeddelande från SLU.

– 15 procent av alla hundar som genomgår en hälsoundersökning hos en veterinär visar sig lida av en hjärtsjukdom och den siffran ökar till 40 procent om hunden är äldre än sju år. Det innebär att hjärtsjukdom är en av de vanligaste sjukdomarna hos hund, berättar Jens Häggström (bilden), professor vid SLU och en av de tre forskare som har lett studien.

Resultatet från den mest omfattande veterinärmedicinska studien i sitt slag är banbrytande och innebär ett genombrott i diagnosticering och behandling av ett av de vanligaste hjärtfelen hos hundar. Så många som en av tre hundar kan härigenom ges ett längre och friskare liv.

Studien, som genomfördes globalt, undersökte om en tidigt insatt behandling kunde förlänga den symtomfria delen av hundens liv. De hundar som ingick i studien hade diagnosticerats med blåsljud orsakat av myxomatös mitralisklaffdegeneration (MMVD) på hjärtat och tecken på hjärtförstoring, men hade ännu inte uppvisat några sjukdomstecken på hjärtsvikt.

Resultatet visade att behandling av hundar med hjärtförstoring orsakat av MMVD förlänger den symtomfria delen av hundens liv med i genomsnitt 15 månader. Hjärtklaffssjukdomen MMVD är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund och står för omkring 75 procent av de diagnosticerade hjärtfelen. Sammanlagt deltog 360 hundar i studien härrörande från elva länder och fyra världsdelar.

Källa: SLU