Snabbspår för nyanlända veterinärer

Snabbspår för nyanlända veterinärer
Det råder brist på legitimerade djursjukskötare i Sverige, samtidigt som det finns många utbildade veterinärer och djursjukskötare inom Arbetsförmedlingens etablering. Därför har SLA tillsammans med Sveriges Veterinärförbund och Kommunal enats om ett snabbspår för nyanlända med utbildning och erfarenhet av djursjukvård. Detta i syfte att ta tillvara utländska akademikers kompetens och matcha dem mot arbetsgivare med behov av personal.

Målsättningen är att nyanlända arbetssökande med utbildning och erfarenhet inom djursjukvård matchas mot relevant kompletteringsutbildning för att bli anställningsbar inom sitt utbildningsområde samtidigt som individen kan knyta värdefulla kontakter och få erfarenheter av svensk arbetsmarknad genom praktiktiden.

Arbetsförmedlingen kommer att starta rekryteringen omgående. Utbildningen planeras att starta senast 1 november och det kommer att finnas ca 20 platser per omgång.

– Från arbetsgivarsidan tycker vi det är glädjande att regeringen och inte minst arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har sett behovet och tagit initiativet till detta snabbspår, men vi ser också ytterligare behov av åtgärder för att säkerställa att den här gruppen får fäste på arbetsmarknaden. Vi har därför överenskommit med Kommunal om att undersöka möjligheterna att få tillstånd Yrkesintroduktionsanställningar för den här gruppen, säger Lars-Olov Söderberg, ansvarig arbetsgivarfrågor SLA – Svensk Djursjukvård.

Målgrupp
Målgruppen för detta snabbspår är nyanlända akademiker med minst treårig högskoleutbildning som har en tydlig inriktning på det som ingår i djursjukskötaryrket i Sverige alternativt har en veterinärutbildning och som vill skola om sig till djursjukskötare.

Uppdragsutbildning hos SLU
Arbetsförmedlingen och SLU har träffat en överenskommelse om en uppdragsutbildning omfattande 26 veckor för nyanlända med erfarenhet av djursjukvård från sitt hemland.

Kunskapsprov
SLU ansvarar för framtagandet av ett kunskapsprov för de som genomgått den aktuella uppdragsutbildningen för djursjukskötare samt sex månaders praktik. Om personerna klarar utbildningen, praktiken och kunskapsprovet kommer Jordbruksverket ha möjlighet att bevilja deras ansökan om att bli legitimerade djursjukskötare.

Källa:SLA Foto: Fredrik Persson