Sugen på att forska? Sök pengar nu

Sugen på att forska? Sök pengar nu

Sveland Djurförsäkringars stiftelse stödjer vetenskaplig forskning som främjar djurs hälsa. Enskilda personer, företag och institutioner som bedriver forskning eller utveckling kan ansöka om bidrag fram till den 15 oktober i år.

Svelands Stiftelse för djurens hälsa och livskvalitet syftar till att utveckla vetenskaplig forskning som är till gagn för djurhälsa ur såväl ett etiskt som medicinskt perspektiv.

Totalt har över en miljon kronor delats ut för att forska om djurs hälsa sedan stiftelsen startade för fyra år sedan. Större delen av pengarna skänks av Sveland Djurförsäkringar, men det är också möjligt för privatpersoner att skänka gåvor.

Bidrag kan sökas för vetenskaplig forskning och verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor med kvalificerat innehåll, samt för andra insatser som kan främja forskning inom området djurhälsa.

Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2016. Minsta belopp som ansökan får avse är 25 000 kronor. Läs mer och ansök på www.svelandstiftelse.se

Svelands Stiftelse delade ut ett flertal stipendier under 2015 för att främja vetenskaplig forskning som gagnar djurhälsan. Bidragen har bland annat använts till att forska om hudinflammation hos hundar, ledinflammation hos hästar och hjärtsjukdomar hos katter.

På bilden syns veterinären Sara Pettersson som fick stipendium 2014 för att forska om kattsjukdomen Tritrichomonas foetus.

Foto: Sveland Djurförsäkringar/Håkan Wänlund