Regeringen ger bidrag i kampen mot MRSA

Regeringen ger bidrag i kampen mot MRSA

Regeringen har beslutat att lämna bidrag till bransch- och utvecklingsorganisationen Svenska Köttföretagen AB för att täcka delar av företagets omkostnader för kontroll av förekomst av antibiotikaresistenta MRSA-bakterier.

Kontrollen av förekomst av antibiotikaresistenta bakterier när avelsgrisar och sperma tas in i Sverige bedöms vara mycket lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

– Antibiotikaresistens är en ödesfråga för folkhälsan. Därför är det oerhört viktigt att vi gör allt för att motverka spridning av de här multiresistenta bakterierna och kontrollerna är en viktig pusselbit för att förhindra det, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Bidraget är en signal på att regeringen tar frågan på stort allvar och bransch- och utvecklingsföretaget Svenska Köttföretagen AB får därför 45 000 kronor under 2016 för att täcka delar av omkostnaderna för kontrollerna på området.

Svenska bönder har genom förbyggande djurhälsoarbete och god djurhållning kunnat hålla nere antibiotikaanvändningen och svenska djur får idag minst antibiotika i hela EU. Detta har bidragit till ett unikt gott resistensläge bland djur i Sverige vilket är angeläget att bevara, särskilt ur ett folkhälsoperspektiv.

Grisbesättningar i Sverige är, till skillnad från i många andra länder, fria från MRSA. En viktig del i arbetet med att hålla svenska grisar fria från MRSA är den frivilliga provtagning som sker inom ramen för lantbruksnäringens egen importkontroll (Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll, SDS) när avelsmaterial tas in från andra länder.

Källa: regeringen.se