Toppmöte om hot mot hälsosäkerheten

Toppmöte om hot mot hälsosäkerheten

Den 12-13 oktober är folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i Rotterdam för att delta vid ett högnivåmöte för The Global Health Security Agenda (GHSA), där hälsosäkerhetshot från smittsamma human- och djursjukdomar diskuteras.

Sverige är engagerat som ett av de ledande länderna i det åtgärdspaket som fokuserar på antimikrobiell resistens (AMR). Arbetet är bland annat kopplat till arbete som bedrivs vid Folkhälsomyndigheten inom ramen för det nya centrum för arbete med antibiotikaresistens som invigdes i augusti. Centrumet har utsetts av Världshälsoorganisationen (WHO) för att följa utvecklingen av antibiotikaresistens internationellt.

I samband med mötet kommer Sverige att tillsammans med Storbritannien leda ett uppföljande möte för Alliance of Champions against AMR, som består av 16 hälsoministrar. Det var Gabriel Wikström som tillsammans med sin brittiske kollega Jeremy Hunt initierade denna ministerallians i maj 2015. Syftet är att verka för att regeringschefer, ministrar och globala ledare tar sig an hotet med växande resistens.

I delegationen ingår representanter från Socialdepartementet, Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Källa: regeringen.se Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet