Ellen är Sveriges första specialistdjursjukskötare

Ellen är Sveriges första specialistdjursjukskötare

Leg djursjukskötare Ellen Lundquister Udd har klarat en amerikansk specialistexamen och kan kalla sig Veterinary Technician Specialist in Emergency and Critical Care. Hon är först i landet och troligtvis i Norden med den titeln. Ellen Lundquister Udd arbetar på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg.

– Det är superroligt att ha lyckats. Samtidigt är det omtumlande, för det har varit ett nålsöga att ta sig igenom, säger

Ellen Lundquister Udd, som har arbetat på Blå Stjärnan sedan 2004.

Någon svensk titel finns inte ännu, men Specialistdjursjukskötare inom Akut- och Intensivvård ligger nära till hands.

– Nu har jag fått blommor, druckit champagne och ätit tårta, säger hon.

För att bli specialist har Ellen jobbat stenhårt med utbildningen i två år parallellt med heltidsarbetet på Akut/IVA på Blå Stjärnan. Studierna har hon skött på distans och följt instruktioner och vägledning på AVECCT:s (Academy of Veterinary Emergency and Critical Care Technicians) hemsida och det har fungerat.

– Men det har varit krävande. Jag har genomgått den här utbildningen för att det känns viktigt att komma vidare i mitt yrke. Jag vill inte stagnera, jag vill fördjupa mig. Och nu hoppas jag kunna sporra fler att göra som jag, för vi behöver mer specialistkunskap i Sverige, säger hon.

Ellen hörde talas om den här utbildningen för tio år sedan, under en kongress i USA. Där finns det specialistsköterskor på ganska många arbetsplatser, ofta är de till exempel förstasköterskor.

För två år sedan bestämde hon sig. Så här gick studierna till i korta drag. Ellen berättar:

– För att kvalificera sig måste man ha arbetat heltid inom sitt område i minst tre år under de senaste fem åren, i mitt fall alltså med akut- och intensivvård. Första året skulle jag bland annat samla 50 av mina patientfall i en logg och kortfattat beskriva varje djur, sjukdom och vad jag själv gjort yrkesmässigt i varje enskilt fall. Det var för att visa att jag behärskar ett visst antal moment och färdigheter. Jag valde bort de riktigt enkla fallen. Fyra fall skulle beskrivas djupare, på fem textsidor. Detta skickade jag digitalt till AVECCT tillsammans med rekommendationsbrev från två av våra veterinärer. Jag fick godkänt och blev uttagen att fortsätta till andra årets tentamen.

– Titlarna på de böcker vi rekommenderades att läsa inför tentan omfattade två A4-sidor. Så jag läste valda delar, dem jag betraktade som nyckelböcker. Det var jättemycket att läsa, allt på engelska förstås, och det senaste året har jag inte gjort annat än jobbat och pluggat. I september var jag på IVECCS (International Veterinary Emergency & Critical Care Symposium) kongress i Dallas, Texas, och tentade tillsammans med ett 60-tal andra. Tentan var skriftlig och omfattade 200 frågor, som skulle besvaras på tre och en halv timme. Det var svårt, tyckte jag.

Sedan var det bara att åka hem och vänta. Måndagen den 31 oktober fick Ellen ett mejl som bekräftade att hon blivit godkänd och har rätt att använda titeln Veterinary Technician Specialist in Emergency and Critical Care.

– För mig betyder utbildningen ett steg i min personliga utveckling, säger Ellen. Det har varit en rolig men jobbig tid. Nu, när jag plötsligt har tid över, hjälper jag gärna andra som vill specialisera sig som jag.

Text: Kerstin Stålbrand Foto: Manfred Svärd