Företagare? Ta ut utdelning snabbt

Företagare? Ta ut utdelning snabbt

En utredning vill höja skatten på utdelning för fåmansbolag från 2018. Det är oklart om förslaget går igenom, men om du driver egen klinik kan det ändå vara idé att ta ut så mycket utdelning som möjligt fram till dess.

Det handlar om de så kallade 3:12-reglerna, som talar om hur mycket företagaren måste betala ut i lön till sig själv och sina anställda – till full skatt – innan hen får ta ut utdelning i sitt företag, då till mycket lägre skatt.

Utredningens förslag – och regeringens önskemål – är att försämra reglerna, bland annat genom att höja lönekraven och dessutom höja skatten på det utdelning från 20 till 25 procent.

Förslagen har kritiserats hårt från företagarhåll, och det är högst oklart om de blir verklighet. Först måste regeringen skriva en proposition och lägga fram för Riksdagen. Om alla allianspartier och SD röstar emot, faller det. En annan möjlighet är att regeringen kommer överens med andra partier om en kompromiss, vilket skulle kunna innebära att förslaget mildras något.

– Den som tror att förslaget blir verklighet gör klokt i att ta ut så mycket som möjligt av sitt utdelningsutrymme i deklarationen 2016 och 2017. Då är man säker på att skatten blir 20 procent.

Det säger Anders Andersson, tidigare chefredaktör för tidningen Driva Eget och skatteexpert.

Som företagare har man rätt att spara utdelningsutrymme från ett år till ett annat. Så sent som 2014 blev reglerna för detta mer generösa, vilket gör att många företagare kan ha samlat på sig ett stort utdelningsutrymme. Det kan vara dags att göra slag ta ut dessa pengar nu och bara betala 20 procent i skatt.

– Förutsättningen är förstås att man har pengarna i kassan. Många har ju plöjt ner pengarna i verksamheten, påpekar Anders Andersson.

Text: Ingrid Kindahl