Laserpekare kan vässa kirurgiundervisning

Laserpekare kan vässa kirurgiundervisning

I den kliniska utbildningen av veterinärer utför studenter kirurgi under handledning. Denna studie undersökte om muntlig handledning vid kastration av katt kan förbättras med hjälp av en laserpekare.

I studien ingick arton studenter som kastrerade en hankatt vardera. Vid ingreppet gavs endast muntliga instruktioner vid avlägsnandet av ena testikeln och både muntliga instruktioner och vägledning med laserpekare vid avlägsnandet av den andra. Om laserpekare användes först eller sist varierade.

Efter ingreppet fick varje student gradera hur väl de själva uppskattade att de förstått instruktionerna. En jämförelse av deras bedömningar visar att instruktioner med laserpekare fick signifikant högre poäng.

Förklaringen är antagligen att en laserpekare tydligt kan peka ut viktiga anatomiska strukturer vilket gör att studenterna förstår muntliga instruktioner bättre under ingreppet. Läs mer här:

Källa: SLU Foto: Odd Höglund