Tivéus: ”Evidensia behöver annan kompetens”

Tivéus: ”Evidensia behöver annan kompetens”

Som VeterinärMagazinet tidigare har rapporterat, slutar de tre landcheferna på Evidensia. I en kommentar uppger Evidensias vd Martin Tivéus att förändringarna beror på att koncernen behöver en annan kompetens och erfarenhet på ledarbefattningar.

Så här skriver Martin Tivéus i ett e-postmeddelande till VeterinärMagazinet, som svar på frågorna om varför de tre slutar, och om det är någon omorganisation på gång:

”Evidensia har vuxit oerhört fort senaste åren och är idag en betydligt större verksamhet än för några år sedan. Det innebär att vi har behov av en annan kompetens och erfarenhet framåt på vissa ledarbefattningar, för att vi ska kunna fortsätta utveckla verksamheten på bästa sätt. Förändringarna har diskuterats under en tid och har skett i samförstånd. De berörda har erbjudits att stanna kvar i verksamheten på andra roller, vilket några har avböjt”.

Text: Ingrid Kindahl Foto Stefan Tell