Annika Bergström går till AniCura

Annika Bergström går till AniCura

AniCura rekryterar Annika Bergström, legitimerad veterinär och doktor i veterinärmedicin samt Dipl ECVS till djursjukhuset Albano i Stockholm.

Annika Bergström kommer närmast från SLU, där hon har varit universitetslektor i smådjurskirurgi sedan 2013. Dessförinnan var hon medicinsk chefsveterinär på smådjurskliniken vid Universitetsdjursjukhuset. Annika är författare till ett flertal vetenskapliga publikationer och har bedrivit betydande forskning kring bland annat olika riskfaktorer i samband med kirurgiska ingrepp och hur säkerheten inom smådjurskirurgi kan förbättras.

För närvarande driver hon ett projekt om långtidsuppföljning av ortopedisk kirurgi och ett projekt om armbågsledsjukdomar tillsammans med Marcel Lee, Dipl ECVS på regiondjursjukhuset Bagarmossen.

– Jag är verkligen glad över att börja på Albano och tillsammans med alla duktiga kolleger fortsätta utveckla den avancerade djursjukvården. Albanos starka företagskultur och AniCuras fokus på högkvalitativ djursjukvård och patientsäkerhet var viktiga delar för mig när jag valde arbetsgivare, säger Annika Bergström.

Annika Bergström tillträder sin tjänst på AniCura Djursjukhuset Albano i april 2017.

Foto: Carin Wrange, SLU
Källa: AniCura