Riksrevisionen: DV slarvar med extraknäck

Riksrevisionen: DV slarvar med extraknäck

Riksrevisionen kritiserar Distriktsveterinärerna på flera punkter i en granskningsrapport. Dels har anställda extraknäck som inte har anmälts, dels har Distriktsveterinärerna gjort inköp utan följa LOU.

Riksrevisionen har upptäckt att flera anställda hos Distriktsveterinärerna har bisysslor som inte har anmälts till arbetsgivaren Jordbruksverket. Riksrevisionen har bett om en sammanställning av de anställdas bisysslor men utan att få någon. Enligt Riksrevisionen finns det anledning att misstänka att flera av bisysslorna ligger inom verksamhetsområdet, och kan vara otillåtna.

Rutinerna brister också vad gäller Distriktsveterinärernas efterlevnad av lagen om offentlig upphandling (LOU), skriver Riksrevisionen. På flera stora inköpsområden saknades avtal, på andra hade avtalstiden gått ut. Beloppen översteg i flera fall beloppsgränsen för direktupphandling.

Text: Ingrid Kindahl Foto Leif Hallberg