Blåtunga vandrar norrut i Europa

Blåtunga vandrar norrut i Europa

Tusentals nötkreatur och får i Frankrike har smittats av blåtunga.

– På grund av klimatförändringar är det sannolikt att sjukdomen kommer att vandra längre norrut i Europa, säger forskaren Thierry Pineau, chef för avdelningen för djursjukdomar vid det franska statliga jordbruksforskningsinstitutet INRA.

Förra gången Frankrike hade en större epidemi av virussjukdomen blåtunga var mellan 2007 och 2008. Frankrike lyckades då stoppa epidemin genom en flerårig och obligatorisk vaccineringskampanj.

Thierry Pineau förklarar att det är svårt att helt stoppa sjukdomens spridning. De små insekter som bär på viruset tillhör släktet culicoides. De kan förflyttas med vinden, resa med bil eller med flygtransporter. Det är också sannolikt att viruset kan övervintra i fostren hos dräktiga djur.

– Förmodligen är också många vilda djur, som vildsvin, hjortar och rådjur smittade. Men det är omöjligt att göra en uppskattning av utbredningen, eftersom vi inte tar blodprov på den vilda faunan, säger den franske forskaren.

Läs hela artikeln av Anna Trenning-Himmelsbach i nr 1/2017 av VeterinärMagazinet som utkommer i mitten av februari.