Rapportera biverkningar direkt i journalsystemet

Rapportera biverkningar direkt i journalsystemet

Veterinärer och djursjukvårdare kan nu på ett enklare sätt överföra information från journalen till blanketten som sedan mejlas vidare till Läkemedelsverket. Förhoppningen är att fler journalsystem kan införa samma möjligheter, och därmed bidra till fler biverkningsrapporter.

–Detta är något som avsevärt förenklar möjligheten för veterinärer att rapportera biverkningar och vi ser fram emot ett helt annat underlag i fråga om antal rapporter, säger Susanne Stenlund, veterinär och expert på säkerhetsfrågor hos Läkemedelsverket. För jordbrukets djur, där en kraftig underrapportering antas, vore en förenklad biverkningsrapportering av särskilt stort värde, fortsätter Susanne Stenlund.

Redan misstanken om en läkemedelsbiverkning ska rapporteras, den behöver inte vara utredd eller bekräftad.

Från och med den 1 januari i år finns blanketten för biverkningsrapportering direkt i journalsystemet Sanimalis.

Rapporterna sammanställs varje år i en rapport över biverkningar.

Källa: Läkemedelsverket