Avgående Evidensia-chefen svarar på 7 frågor

Avgående Evidensia-chefen svarar på 7 frågor

Evidensias samgående med brittiska IVC ska enligt EQT stå klart under andra kvartalet 2017. Här svarar Martin Tivéus, avgående vd för Evidensia, på några av de frågor som beskedet ger upphov till:

  1. VetMag: Delägarna i Evidensia – vad är de delägare i nu? Hur kommer deras andelar att beräknas?

MT: De blir delägare i det nya gemensamma bolaget och andelarna baseras på det kombinerade bolagsvärdet.

  1. VetMag: Vilka är vinsterna med att gå samman på sikt?

MT: IVC och Evidensia har många likheter och tillsammans blir vi den största och ledande veterinärvårdkedjan i Europa, med 500 kliniker. Vi delar samma passion för att göra det bästa för djuren, för att leverera högsta möjliga veterinärmedicinska kvalitet och bästa möjliga upplevelse för våra djurägare. Vi tror bägge på att bli starkare tillsammans, att vi som en allt större familj kan skapa bättre förutsättningar för att dela och utveckla kompetens, att investera i bättre veterinärmedicinsk utrustning och skapa bättre tillgänglighet, trygghet och kvalitet för djur och djurägare. Samtidigt som vi har mycket gemensamt, finns även olikheter och jag är säker på att vi har mycket att lära av varandra när vi nu går samman.

  1. VetMag: Kommer namnet Evidensia att finnas kvar?

MT: Ja, vi kommer att fortsätta att investera i Evidensia som varumärke för vår nordiska verksamhet.

  1. VetMag: Vad har affären för betydelse för de anställda på Evidensia?

MT: De enskilda klinikerna och sjukhusen kommer att fortsätta arbeta som tidigare. En förändring är att den nye Sverigechef Johan Wiklund kommer att rapportera till David Hillier, som är grundare till IVC. Vi har en tydlig plan för hur vi vill utveckla den svenska verksamheten och den fortsätter vi att jobba efter. På sikt ser vi stora möjligheter att dra nytta av den samlade erfarenheten och kompetensen inom koncernen för att utveckla verksamheten ytterligare. Detta kommer även leda till nya möjligheter för vår personal.

  1. VetMag: Hur ser det planerade samarbetet ut?

MT: Det ligger i linje med de planer vi redan har för respektive bolag. På lång sikt hoppas vi kunna dra nytta av all vår samlade kraft och kunskap.

  1. VetMag: Hur känns det att lämna Evidensia så snart?

MT: För mig personligen är det blandade känslor. Sedan jag tillträdde förra året har jag gjort flera förändringar i organisationen och satt en plan framåt för att skapa ett starkare och bättre Evidensia. Jag har hunnit träffa nära hälften av alla våra medarbetare i våra sju länder och är djupt imponerad över den yrkesskicklighet och det engagemang för patienter och djurägare som jag sett när jag varit ute på kliniker och sjukhus. Vi har tydlig plan och jag har en stor tilltro till Johan Wiklund och medarbetarna i Sverige att kunna förverkliga den.

  1. VetMag: Hur ser ditt avgångsvederlag ut?

MT: Det är inte offentligt.

Frågeställare: Ingrid Kindahl Foto Stefan Tell: