Nytt dermatitmedel nära att få tillstånd

Nytt dermatitmedel nära att få tillstånd

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar att läkemedlet Cytopoint ska få säljas i EU. Medlet ska användas för att behandla hundar med atopisk dermatit.

Rekommendationen ges till EU-kommissionen, som kommer att fatta det slutliga beslutet.

Cytopoint är en injektionslösning som innehåller den nya aktiva substansen lokivetmab, den första monoklonala antikroppen inom veterinärmedicinen i EU. Lokivetmab har utvecklats genom bioteknologi speciellt för att hämma interleukin-31 (IL-31) hos hund. IL-31 är ett immunprotein som spelar en avgörande roll vid atopisk dermatit.

Ett antal kontrollerade studier, både i lab och kliniska, har utförts för att pröva effekten av Cytopoint. Studierna sägs ha visat att behandlingarna lindrade klådan och minskade hudskadorna vid en dos av 1mg/kg. Medlet verkar inom åtta timmar och effekten kvarstår i upp till 28 dagar.

EMA:s kommitté för veterinära medel och produkter (CVMP) kommer nu att skicka sitt utlåtande till Europakommissionen.

Källa: EMA