Ytterligare två nya bild-diplomates vid UDS

Ytterligare två nya bild-diplomates vid UDS

Jämte Martin Rapp, som VeterinärMagazinet tidigare har berättat om, har UDS fått ytterligare två nya europeiska specialister i bilddiagnostik, Diplomates in European College of Veterinary Diagnostic Imaging (DipECVDI), Jessica Ingman (bilden t v) och Tove Nielsen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Jessica Ingman och Tove Nielsen har sin anställning på UDS, medan Martin Rapp kommer externt ifrån. Eftersom UDS är den enda godkända utbildningsplatsen i Sverige för att bli europeisk specialist inom veterinärmedicinsk bilddiagnostik, är det vanligt att residents kommer såväl från andra svenska kliniker som från utlandet.

– Alla tre kommer att kunna bidra till att kvalitetssäkra och utveckla ämnet vidare. Detta är frukten av ett gott samarbete mellan den akademiska delen (Institutionen för kliniska vetenskaper) och den kliniska delen av ämnet (Bilddiagnostiska kliniken, UDS). På SLU arbetar nu hela fem av de totalt nio DipECVDI som hittills utbildats i Sverige. Det är naturligtvis mycket hårt arbete och starka prestationer hos varje individ som lett till detta resultat men det är också ett lagarbete som ligger bakom där handledare och all personal på den Bilddiagnostiska kliniken på olika sätt bidrar till att skapa förutsättningar för att de fyra långa åren i utbildningsprogrammet ska bli så lärorika som möjligt”, säger Margareta Uhlhorn, som tillsammans med Charles Ley och Kerstin Hansson har varit handledare.

Källa: UDS