4,2 miljoner till forskning om knäledssjukdomar

4,2 miljoner till forskning om knäledssjukdomar

Agria Djurförsäkring donerar 4,2 miljoner kronor till en doktorandtjänst vid SLU. Syftet är att få fram bättre diagnos och behandling för knäledssjukdomar hos hund.

Förra året drabbades cirka 6 500 hundar i Agrias försäkringsbestånd av knäledssjukdomar. Korsbandsskador och knäskålsluxation är bland de mest förekommande orsakerna till ortopedisk kirurgi på hund. Kostnaderna för dessa sjukdomar är mycket höga och orsakar inte sällan livslånga besvär.

– Vi vill gärna bidra till att förbättra kunskapsläget vad gäller dessa sjukdomar, säger Pekka Olson, chef för veterinära strategier på Agria Djurförsäkringar.

Syftet är dels att belysa den aktuella frågeställningen med populationsmedicinsk inriktning samt att stärka den smådjursepidemiologiska kompetensen vid SLU.

De frågeställningar som projektet ska försöka besvara är:

  • Hur vanligt förekommande är knäledssjukdomar?
  • Finns det vissa faktorer som ökar risken för problem?
  • Hur väl är problemen diagnosticerade?
  • Hur väl fungerar eventuella behandlingar?

Huvudhandlare för doktoranden blir professor Ulf Emanuelson vid SLU.

Källa: Agria Foto Viktor Wrange