Albano satsar på 3D-ultraljud av hjärtan

Albano satsar på 3D-ultraljud av hjärtan

AniCura erbjuder ett nyutvecklat tredimensionellt hjärtultraljud vid djursjukhuset Albano i Danderyd. Med tekniken kan man snabbare än tidigare upptäcka och behandla hjärtsjukdomar hos sällskapsdjur.

Problem med hjärtklaffarna, hjärtats pumpförmåga samt medfödda hjärtmissbildningar är relativt vanligt förekommande hos hund och katt. Med det nya tredimensionella hjärtultraljudet kan en kardiolog få en mer exakt uppfattning om hjärtats storlek redan vid undersökningstillfället, och då avgöra djurets behov av medicinering på ett säkrare sätt än tidigare.

– Genom att direkt på plats få en mer exakt uppfattning om hjärtats storlek kan vi ställa rätt diagnos och sätta in behandling omgående, vilket besparar både djur och djurägare onödigt lidande. Vid fall av svårare hjärtproblem kan en snabb diagnos vara livsavgörande.

Det säger Anna Tidholm, chef för kardiologienheten vid Albano. Hon är europeisk specialist inom kardiologi (Diplomate ECVIM).

Sedan tidigare genomför Albanos kardiologicenter både tvådimensionella och tredimensionella ultraljudsundersökningar av hjärtpatienter. Det nya tredimensionella hjärtultraljudet, som ger en exakt och omedelbar uppfattning om hjärtvolym och missbildningar, är unikt i Norden och införskaffades av AniCura Djursjukhuset Albano med finansiellt stöd av en av AniCuras ägare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm.

– Satsningen på tredimensionellt hjärtultraljud tar djursjukvården i Sverige till helt nya nivåer. Genom att vara med och stötta noga utvalda, större projekt inom djursjukvården kan vi påskynda utvecklingen och säkerställa att våra husdjur får tillgång till den allra bästa vården, säger Per-Arne Rudbert, ordförande i stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm.

Det nya tredimensionella hjärtultraljudet finns på AniCura Djursjukhuset Albanos Kardiologicentrum sedan i januari 2017.

Källa: AniCura