Anicura förvärvar i Nederländerna

Anicura förvärvar i Nederländerna

Nu tar AniCura nästa steg i sin europeiska expansion med förvärvet av Sterkliniek Dierenartsen BV, en holländsk veterinärkedja med 82 djurkliniker och nationell täckning i Nederländerna.

– Vi växer kraftigt i Europa just nu med en årlig tillväxttakt om 50 procent per år. Med förvärvet av Sterkliniek stärker vi vår ledande ställning på den holländska marknaden. Vårt veterinärmedicinska kvalitetsarbete och decentraliserade affärsmodell där beslut fattas nära patient och djurägare har visat sig framgångsrika. Vi får förfrågningar från många kliniker runtom i Europa som vill bli en del av AniCura, säger Peter Dahlberg, VD AniCura i ett pressmeddelande.

I Nederländerna har AniCura varit verksamt sedan förra året då flera av de mest specialiserade djursjukhusen i landet valde att bli en del av AniCura.

– Vi står för en stor andel av den mer specialiserade djursjukvården, många patienter kommer till oss via remiss och vi har en hög andel specialistutbildade veterinärer som gör avancerade behandlingar. Efterfrågan på avancerad djursjukvård ökar kontinuerligt och fler djurägare går oftare till veterinären, avslutar Peter Dahlberg.

Förvärven av Sterklinieks moderbolag samt många av de kliniker som ingår i den holländska kedjan slutförs under våren 2017. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Källa: Anicura