Riktlinjer för remisser klara

Riktlinjer för remisser klara

Nu finns riktlinjer för remittering mellan alla yrkesgruppen inom djursjukvården. Syftet är att skapa säkra och effektiva remissrutiner, för att öka patientsäkerheten och ge bättre tillgänglighet och kommunikation mellan vårdgivarna.

Riktlinjerna har tagits fram av en arbetsgrupp som har verkat i samarbete med sina respektive yrkesgrupper. Gruppen består av:

Annika Traneus-Rowe, SVS hund

Lena Malmberg, SVS häst

Cajsa Ericson, LSVET häst & hund

Katarina Norrman, RAID

Chrichan Ivarius, SHF

I det inledande arbetet har även Ove Wattle (häst) och Pia Gustås (hund) från SLU och Maria Lundvall, SLA-Svensk Djursjukvård deltagit.

Läs riktlinjerna här.