Tips om hållbara hästar

Tips om hållbara hästar

Att hästens exteriör påverkar dess hållbarhet och funktionalitet är allmänt känt, men vilka exteriöra avvikelser är allvarliga, och har mest påverkan på hästen? Karl-Henrik Heimdahl, veterinär, Agria Djurförsäkring som också är exteriördomare med lång erfarenhet av avel och bedömning av unghästar, tipsar.

–Det som har mest betydelse för hållbarheten är inte detaljerna, som att en häst är inåttåad till exempel. Det viktigaste är istället att hästen är skapt på ett sätt som gör att kroppen är balanserad – att den inte har för mycket vikt på framdelen i förhållande till bakdelen och att halsansättningen är bra. Man måste titta på helheten, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Det gäller alltså att inte stirra sig blind på mindre detaljer. En välbalanserad häst har lättare att arbeta på rätt sätt under ryttare, och inte överbelasta vissa delar av kroppen, vilket gör att det blir mindre slitage på hästen.

–Det som sporten kräver och hållbarheten behöver är oftast samma sak. Det är egentligen en rätt enkel ekvation, en funktionell kropp är lättare att rida och håller längre, menar han.

Det finns skillnader mellan hur hopphästar och dressyrhästar ser ut i kroppen.

–En del av stammarna inom hoppningen för till exempel med sig långa bakben. Titta på alla djur som hoppar – de har långa bakben! Avlar man för hoppning på högsta nivå så måste hästen även kunna vinkla in de långa bakbenen under sig.

Om en häst har lång eller kort rygg har egentligen inte så mycket med hållbarheten att göra. Däremot kan en häst som är väldigt lång i ryggen bli för svår för en amatörryttare att rida. Är hästen lång i ländryggen så finns det risk för att framdel och bakdel faller isär, och det blir svårt att samla hästen.

När det gäller hästens benställning så finns det vissa kombinationer man ska se upp för – om hästen till exempel är parallellförskjuten och inåttåad när man tittar på den framifrån.

–Överlag har vi i Sverige välbenade, korrekta hästar. Men det kan även vara bra att vara uppmärksam om hästen är sabelbent från sidan, eller har rak has men trampar igenom djupt i kotorna, tipsar Karl-Henrik Heimdahl.

Titta på hästen framifrån och bakifrån – hur står den på sina hovar och hur ser benen ut? Är hästen hjulbent eller pekar hovarna inåt eller utåt? Är hästen symmetrisk i sin bakdel?

–Titta särskilt på hovarna – ingen hov ingen häst, säger ett gammalt ordspråk som jag tycker stämmer väl. Hovarna ska vara symmetriska, lika höga på in- och utsidan, ha bra kvalitet utan sprickor och en naturlig form – se upp för platta hovar, det kan ge bekymmer.

Storleken kan också spela roll för hästens hållbarhet, har det visat sig i flera studier. Hästar som är en bit över 170 centimeter i manken har generellt sämre hållbarhet och kortare tävlingskarriär, än mindre hästar.

–Det är helt enkelt större kroppar att hålla igång. De utsätts för mer belastning jämfört med mindre hästar, förklarar Karl-Henrik.

Mer om Karl-Henrik Heimdahls arbete som FEI-veterinär kan du läsa om i VeterinärMagazinet nr 2/2017.

Källa: Agria