Ulrika Grönlund får Svenska Hygienpriset

Ulrika Grönlund får Svenska Hygienpriset

Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på AniCura, tilldelas Svenska Hygienpriset 2017 för sina insatser inom vårdhygien i djursjukvården. Hon får priset för sitt långsiktiga engagemang i hygienfrågor och sitt utvecklingsarbete inom patientsäkerhet.

Sedan 2012 delar Svensk Förening för Vårdhygien ut Svenska Hygienpriset till en organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som gjort betydande insatser inom hygienområdet inom humanvård, omsorg, tandvård eller veterinärmedicin. Syftet är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner. I år går priset till veterinär Ulrika Grönlund, Sveriges enda docent i vårdhygien och kvalitetsansvarig på AniCura.

– Ulrika Grönlunds arbete och unika kompetens inom både vårdhygien och antibiotika har haft stor betydelse för djursjukvården. Djursjukvården blir en allt viktigare del av vårdsektorn och utvecklas snabbt med mer avancerade behandlingar och bättre patientsäkerhet. AniCura har utmärkt sig på det här området genom Ulrikas arbete och det vill vi uppmärksamma, säger Inger Spencer, juryordförande Svenska Hygienpriset 2017.

Ulrika Grönlund, leg veterinär, veterinärmedicine doktor (VMD) och docent i vårdhygien, har drygt 10 års erfarenhet av forskning och arbete med vårdhygien och antibiotikafrågor inom veterinärmedicin. I dag är Ulrika ordförande i Veterinär Vårdhygienförening och kvalitetsansvarig på AniCura. På AniCura arbetar Ulrika med koncernens gemensamma program för att utveckla patientsäkerheten inom djursjukvården och har genomfört flera olika studier inom AniCura som syftar till att förbättra hygienrutiner, minska postoperativa infektioner och verka för en sund antibiotikaanvändning.

– Jag är glad och hedrad över att tilldelas utmärkelsen. Det är ett viktigt erkännande av våra insatser inom vårdhygien och antibiotikafrågor på AniCura och den utveckling vi åstadkommit inom djursjukvården de senaste åren, säger Ulrika Grönlund.

Svenska Hygienpriset 2017 delas ut den 5 april vid Hygiendagarna 2017 i Västerås.

Juryns motivering:

”Svenska hygienpriset 2017 går till veterinär Ulrika Grönlund för hennes mångsidiga och breda arbete för veterinär vårdhygien. Med genuint kunnande och hög kompetens har hon förmedlat sin kunskap inom området vårdhygien och antibiotika och dessutom tagit en ledande roll i arbetet med nationella riktlinjer för infektionskontroll inom djursjukvården.”

Källa: AniCura