Internationell avelsdatabas kan minska inavel hos hund

Internationell avelsdatabas kan minska inavel hos hund

Allt fler av våra avelshundar kommer från andra länder. Med en internationellt sammankopplad databas som visar hundars släktskap kan man minska inaveln och därmed risken för genetiska sjukdomar.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med internationella kollegor kopplat samman avelsdata för hundraserna berner sennen, bullmastiff, engelsk setter och labrador retriever från Frankrike, Storbritannien och Sverige. Den kända stamtavlans djup ökade olika mycket för de undersökta raserna i de olika länderna – t ex för bullmastiff ökade den från 3,9 till 5,9 generationer i Sverige men bara från 8,6 till 8,7 i Storbritannien.

Nästan alla gener i de brittiska populationerna (bullmastiff, engelsk setter och labrador retriever) hade sitt ursprung i Storbritannien medan ursprunget var mer blandat i Frankrike och Sverige. Trenden över tid visar att allt större andel av generna kommer från andra länder än det egna. För att kunna veta att man tar in hundar som inte är nära besläktade med den egna populationen är det bra med en djup stamtavla. Därför skulle det vara till stor hjälp att ha en internationell och inte bara en svensk avelsdatabas.

Läs mer här.

Källa: SLU
Kontakperson: erling.strandberg@slu.se

Foto:Pixabay