Mobil röntgen ställer krav på säkerhet

Mobil röntgen ställer krav på säkerhet

Mobil röntgen blir allt vanligare, som vi har sett i artikeln här intill. Det är bekvämt, snabbt och det känns skönt för hästen att slippa transporteras till klinik. Men är det säkert för användaren?

Pia Eriksson på Strålskyddsmyndigheten ledde en utredning om veterinär röntgen förra året. Enligt henne innebär en korrekt användning obetydliga doser, men EU och Strålskyddsmyndigheten är måna om sina kontrollsystem.

Ida Sjöberg och Maria Mannfalk, intervjuade i artikeln ovan, svarar nej. Ida Sjöberg har just varit med på en genomgång av strålsäkerheten.

– Man får inte vara nonchalant, och jag är noga med att alla utom jag och den som håller i plåtarna och hästen håller ett avstånd på minst 20 meter och bort från strålriktningen, säger hon och får medhåll från Maria Mannfalk om tillståndet från Strålskyddsmyndigheten bygger på ansvarsfull användning.

Samtidigt håller krav och bestämmelser kring röntgen på häst, både mobil och på klinik, på att ses över rapporterar Pia Eriksson på Strålsäkerhetsmyndigheten. Nytt EU-direktiv rörande strålskydd har kommit och Sverige är igång med att anpassa sitt regelverk.

Med EU-direktivet kommer bland annat nya dosgränser och högre krav på spårbarhet och kvalitetssystem. Med det avses ett ledningssystem där ansvarsfördelning, arbetsrutiner, hur och hur ofta funktionskontroller på utrustningen ska utföras framgår, samt resultaten av utförda kontroller.

De nya strålskyddsbestämmelserna ska snart ut på en omfattande remissrunda.

– Veterinärerna jobbar generellt på ett strålsäkert sätt och skyddar sig själva och omgivningen. Men det är viktigt att alla medarbetare vet vad man gör, säger Pia Eriksson.

Här är några råd från Strålskyddsmyndigheten när det gäller röntgen genrellt:

  • Tänk efter om djuret verkligen behöver röntgas – för din egen skull.
  • Försök begränsa antalet bilder.
  • Arbetsgivare – kontrollera personalens arbetssätt.
  • Om du måste stå kvar med djuret under undersökningen – skydda dig med väst.
  • Mät stråldoserna.
  • Optimera och justera utrustningen.

Text: Cecilia Lönnell