Nytt folk i styrelsen får fart på kliniken

Nytt folk i styrelsen får fart på kliniken

Ett sätt att få kliniken att utvecklas och växa kan vara att skaffa en extern styrelseordförande. Det behöver inte kosta skjortan, men kan ge mångdubbelt igen. Så här gör du.

I många små veterinärföretag sker styrelsearbetet lite på en höft. Styrelsen består av delägarna som för det mesta också arbetar på kliniken och då kan det verka smidigt att lösa problemen varefter de dyker upp utan att sammankalla styrelsen. Nackdelen är att man då aldrig på djupet diskuterar hur verksamheten ska utvecklas.

Men med en extern ledamot i styrelsen får man in en kompetent person som ser på företaget och verksamheten med friska ögon, som ställer de obekväma frågorna och hjälper till att hitta en bra strategi för kliniken.

Många ryggar inför tanken på att låta en person utanför verksamheten få insyn i företaget. Men man kan också vända på saken och se det som ett tillfälle att skapa ordning så att den som kommer utifrån ska få en rättvis bild av verksamheten.

– En av de viktigaste förutsättningarna för tillväxt är ordning och reda i företaget. Dessutom behöver du som vd och/ägare någon att diskutera framtiden med.

Det säger Suzanne Sandler (bilden), vd för StyrelseAkademien Stockholm, som utbildar professionella styrelseledamöter och dessutom driver en bank av personer som är beredda att ta på sig styrelseuppdrag.

När man har bestämt sig för att söka efter en extern styrelseledamot bör det vara till ordförandeposten. Det finns nämligen fler fördelar med att hämta sin styrelseordförande utifrån. Enligt Suzanne Sandler känner sig exempelvis ofta bankerna tryggare om ett företag har en extern ordförande.

Som styrelseordförande måste man vara drivande för att få fart på styrelsearbetet, så det är bra om personen har viss erfarenhet av att vara ordförande.

Men hur hittar man en sådan person? Och vad kostar det?

Börja med att tänka igenom vilken affärskompetens styrelsen skulle behöva. Är det inom marknadsföring? Varumärkeshantering? Ekonomi? Eller skulle styrelsearbetet få en skjuts av ökad mångfald?

När du har bestämt vilken profil du söker börjar du med att se vad som finns i ditt eget nätverk. Tänk brett, inte kollegialt. Gå med i någon företagarförening eller liknande för att bredda ditt eget kontaktnät. Berätta också gärna för banken om dina planer.

– I framtiden tror jag att bankerna kommer att titta mer på styrelsens sammansättning och hur den arbetar i enskilda bolag. Det kommer att påverka exempelvis möjligheten att få lån, spår Suzanne Sandler.

Det viktiga är att du inte söker efter någon som liknar dig själv, utan någon som både kan fungera som bollplank, men också utmana ditt sätt att tänka och driva kliniken. Vitsen med en extern ordförande är ju att vidga kompetensen i den nuvarande styrelsen.

Om du inte hittar någon i ditt eget nätverk, är det dags att leta i någon av de databaser över styrelsekandidater som finns. Det finns en mängd organisationer och företag som arbetar med styrelserekrytering, men då får du vara beredd att betala en hacka.

Väljer du rätt ordförande kan det mycket väl hända att du kan göra dig av med en och annan konsult. Men ordföranden ska ha betalt för sitt arbete. Räkna med två-tre prisbasbelopp (prisbasbeloppet ligger på 44 300 kr nästa år) per år – men du måste absolut förhandla. Beroende på vad du har för företag kan det vara en fjäder i hatten för din ordförande att förknippas med dig, och då kanske priset sjunker. Är ditt företag väldigt litet kanske ordföranden nöjer sig med ett halvt basbelopp.

Om du anser att du behöver en ordförande och prislappen är för hög nu, strax innan företaget lyfter, kan du fundera över att erbjuda en ägarandel i företaget eller del i framtida tillväxt genom till exempel ett incitamentsprogram.

Alternativet till styrelse

Om du inte vill ha en extern ordförande eller inte hittar någon som passar, finns det ett annat alternativ: Du kan bilda ett advisory board. Det består av några personer du litar på, som samlas kring dig regelbundet för att diskutera ditt företag. Ofta kräver ett advisory board inget annat arvode än en god middag, eftersom uppdraget inte är behäftat med något ansvar (mer om styrelseansvar nedan).

Du får ut mest av ditt advisory board om du är väl förberedd inför varje möte, med en tydlig agenda där du tar upp punkter du vill prata om. Men det är också viktigt att du låter diskussionen flyga högt så att alla idéer kommer upp, och att du noga lyssnar och värderar vad som sägs. Det var för övrigt under ett advisory board-möte som idén om att starta VeterinärMagazinet fick fäste.

Tungt ansvar för styrelseledamöter

Den som har uppdraget att arbeta som styrelseledamot tar på sig ett stort ansvar. Det innebär främst att alla i styrelsen är – var och en för sig – personligt ansvariga för att företaget sköter sig och betalar sina skatter och skulder.

Har någon ett krav på företaget den vända sig till vem som helst i styrelsen (oftast den som troligast kan betala) och kräva in hela skulden. Sedan blir det upp till den personen att försöka driva in en del av pengarna från övriga styrelseledamöter.

Ordföranden bör därför inleda varje möte med att höra efter att skatter och avgifter har betalats.

Text: Annika Rosell Foto Victoria Carlqvist