Strålbehandling trollar bort tumörer

Strålbehandling trollar bort tumörer

AniCura Djursjukhus i Jönköping är ensamt i landet om att ha tillstånd att utföra strålbehandlingar på djur. Ibland kan apparaten utföra underverk, berättar onkologen Nanna Åkerlund Denneberg.

Nanna Åkerlund Denneberg var en av de första veterinärerna i landet som började jobba med onkologi. Den stora treenigheten inom disciplinen utgörs av kirurgi, kemoterapi och strålning.

– Utan den där sista pusselbiten känner man sig handikappad som onkolog, säger hon.

Det var 2006 som möjligheten öppnade sig att få köpa en ortovoltutrustning från länssjukhuset, med tillhörande löfte om att fortsätta samarbetet med sjukhusfysikerna.

Ortovoltmaskinen har sina begränsningar. Strålningen når bara ett par centimeter ner i vävnaden. Därför är det främst ytliga tumörer som kan behandlas. Det handlar bland annat om mastcelltumörer, mjukdelssarkom, näshåletumörer, munhåletumörer som malignt melanom och acantomatöst ameloblastom.

Många fler hundar än katter behandlas. Gemensamt för patienterna när de kommer är att de är i grunden friska djur som haft oturen att drabbas av elakartade tumörer. I vissa fall utgör strålningen den enda behandlingen, i andra fall kompletterar den kirurgiska ingrepp. Ett exempel kan vara ett fibrosarkom som opererats bort men där rester ändå finns kvar. Strålningen ger då en god chans att bota djuret, genom att döda de kvarvarande cellerna.

Men det finns andra tumörpatienter med indikation för strålbehandling utan föregående operation.

– Det roligaste och mest belönande är när stora fula tumörer bara smälter bort och försvinner. Vid till exempel acantomatöst ameloblastom (en munhåletumör) där botas 85 procent av de fall som strålas. Ibland känns det som att hålla i ett trollspö! säger Nanna Åkerlund Denneberg.

Tillståndet att ge strålbehandling gör att Nanna Åkerlund Denneberg tar emot många remisser från olika delar av landet. Behandlingsschemat avgör om djuret måste bo på djursjukhuset under behandlingstiden, men många djurägare är beredda att köra långa sträckor varje dag.

Remisserna gör att AniCura Djursjukhuset Jönköping får fler patienter som ofta behöver mer vård än strålningen, som ju bara är en av pusselbitarna i cancerbehandlingen. Här finns onko-kirurger, vilket är viktigt för prognosen.

– Vi stämmer av vad syftet med kirurgin är, hur mycket som ska tas, hur vi ska göra med lymfknutor och så vidare. Vi attackerar ofta de mer spridningsbenägna tumörerna med medicinsk tumörbehandling av olika slag. Inte bara med cytostatika – även andra läkemedel hjälper till att hålla tumörer i schack med blygsamma biverkningsrisker.

Text Ingrid Kindahl, foto Evelina Eklund Hassel.