EMA ger klartecken för Bravecto

EMA ger klartecken för Bravecto

Varken den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA eller Läkemedelsverket hittar något samband mellan Bravecto och de allvarliga misstänka biverkningar som har rapporterats. Myndigheterna varnar dock för att använda medlet på hundar som har haft kramp och/eller epilepsi.

Det verkar alltså finnas en riskfaktor för hundar som tidigare har haft kramper att behandlas med Bravecto. För denna grupp av hundar kan biverkningarna inte uteslutas. Detta beskrivs som ”mycket ovanliga tillstånd” (incidensen är (1.2/100 000) och informationen kommer att införas i produktbladet för Bravecto, skriver Läkemedelsverket i sitt nyhetsbrev. Dessutom ska Bravecto användas med försiktighet till hundar som har en historia av epilepsi.

Källa: Läkemedelsverket