Kritik för förslag om grisuppfödning

Kritik för förslag om grisuppfödning

Jordbruksverket har föreslagit att kultingar ska få tas från suggor tidigare än i dag, och att stallarna ska få vara större än nu. Förslagen möter kritik på grund av risken för högre antibiotikaanvändning.

Kultingarna ska kunna avskiljas från suggan vid 21 dagars ålder i stället för 28. Stallarna ska kunna utökas från att ta 400 till 600 djur enligt Jordbruksverkets förslag.

Enligt en TT-artikel som publiceras i DN kritiseras förslaget, bland andra av professor Bo Algers vid SLU. Han hävdar att Jordbruksverket lutar sig mot en studie som inte är gjord av forskare.

– Däremot finns det en övertygande vetenskapliga publikationer som pekar på att en tidigare avvänjning av grisar leder till ökad sjuklighet och därmed ökad antibiotikaanvändning, säger han i artikeln.

Enligt Jordbruksverket är förändringarna nödvändiga om svenskt jordbruk ska klara konkurrenskraften.