Johan Beck-Friis ifrågasatt som ansvarig utgivare

Enligt uppgifter i sociala medier har styrelsen i SVF för avsikt att frånta Johan Beck-Friis titeln som ansvarig utgivare för medlemstidningen Svensk Veterinärtidning.

Anledningen skulle vara att han har publicerat insändare från medlemmar som är kritiska till den nuvarande förbundsledningen.

Det är inte klart om han skulle kvarstå som chefredaktör för tidningen och som informationschef och talesman för förbundet.

Marja Tullberg bekräftar att det finns ett förslag om att Johan Beck-Friis ska ersättas som ansvarig utgivare av kanslichefen på Sveriges Veterinärförbund. ”Ett liknande upplägg som flera andra förbund har”, skriver hon i ett sms till VeterinärMagazinet.

Hon gör inga ytterligare klarlägganden avseende Johan Beck-Friis övriga uppdrag eller orsaken till den föreslagna förändringen. Dock understryker hon att styrelsen ännu inte har fattat beslut i frågan om ansvarig utgivare.

Tryckta tidningar som utkommer minst fyra gånger om året måste ha en ansvarig utgivare enligt tryckfrihetsgrundlagen. Hen har ensam det yttersta ansvaret för vad som publiceras i tidningen. ”Intet däri får införas mot utgivarens vilja”, står det i lagen.

Den ansvariga utgivaren garanterar att det som står i tidningen inte bryter mot tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen, även om brott mot dessa lagar skett av misstag. Reportrar, fotografer och externa personer som skickar in insändare har alltså inte samma långtgående ansvar.

I praktiken innebär det att den ansvarige utgivaren måste känna till och godkänna allt som publiceras i tidningen, och tar risken att straffas om något går fel.

För att bli ansvarig utgivare måste man visa att man inte står under förmyndarskap eller är försatt i konkurs. Ansökan om utredning av detta sker hos överförmyndaren i hemkommunen.

Det är vanligast att chefredaktören för en tidning också är ansvarig utgivare. Så är fallet i både Läkartidningen och Tandläkartidningen.

En del bransch- och förbundstidningar väljer att ha en redaktör för tidningen men utser en annan person som ansvarig utgivare. Det brukar då oftast vara organisationens vd eller styrelseordförande, alltså en person över redaktören i organisationen. Normalt är då att uppdelningen görs vid redaktörens tillsättande och inte under pågående anställning.

VeterinärMagazinet har sökt Johan Beck-Friis, men fått höra att han deltar i militärövning fram till den 29:e september.

Text: Ingrid Kindahl, chefredaktör och ansvarig utgivare Foto Stefan Tell