Samverkan stärker skyddet mot kvarka

Samverkan stärker skyddet mot kvarka

SVA och sex länsstyrelser har under ett år samarbetat i ett projekt för att minska smittspridningen av kvarka och andra smittsamma sjukdomar hos häst. Man har bland annat arbetat med samverkansgrupper med djurägare, vilket har fallit väl ut.

Årligen anmäls i snitt omkring 50 utbrott av kvarka, men det verkliga antalet misstänks vara högre. Det orsakar stor oro bland djurägare, bland annat för att de generellt har dålig kunskap om hur sjukdomen sprids.

– Det är mycket lättare att hindra smittspridningen än många djurägare tror, bara de vidtar rätt åtgärder i tid. Därför är det så viktigt med information, säger Gittan Gröndahl, tf statsveterinär vid SVA.

År 2016 initierade Gittan Gröndahl ett smittskyddsprojekt tillsammans med länsveterinärerna i sex utvalda län: Halland, Skåne, Stockholm, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Syftet var att titta på länsstyrelsens roll för att förbättra bekämpning av anmälningspliktiga hästsjukdomar som kvarka, influensa, virusabort och virusarterit. En viktig del var att testa samrådsmöten mellan länsstyrelsen, hästägare, stallägare och veterinär för att hantera kvarka. Målet är att minska smittspridningen och öka kunskapen hos deltagarna.

Sju samrådsmöten har inom ramen för pilotprojektet hållits på plats i stall med aktuella utbrott. Syftet var att stötta både veterinär och djurhållare för att minimera risken för smittspridning och ekonomiska förluster. Responsen har varit överväldigande positiv från deltagarna.

– Veterinären har en viktig roll. Ofta finns ett stort behov av handledning och beslutsstöd i den upplevda, eller verkliga kris, som kvarkautbrott kan utlösa. Det blir många frågor och stor oro, ofta också från omgivande hästägare, säger Gittan Gröndahl.

Ett problem är att Länsstyrelsen har en begränsad roll i hanteringen av kvarka och att denna roll inte är tydlig i lagstiftningen.

– Vi ser ett behov av att länsstyrelsen arbetar mer aktivt för att begränsa smittspridningen. Det förekommer till exempel att djurhållare inte bryr sig om de rekommendationer om isolering som veterinären lämnat, vilket riskerar att sprida smitta. Det saknas dock ett tydligt lagstöd för att kräva åtgärder från djurhållare som inte följer rekommendationer, säger Christa von Limburg Stirum, länsveterinär i Halland.

Hon tillägger att sekretessregler hindrar öppenhet mellan veterinärer, myndigheter, hovslagare och djurhållare som skulle kunna stoppa smittspridning.

Det ettåriga projektet, som nyligen resulterade i en rapport, har även gått igenom regler kring smitt­spridning som berör hästhållare, stallägare, tävlingsarrangörer och hästtransportörer.

– Det är vanligt att hästägare har bristande kunskaper om hur kvarka sprids, och vilka risker som finns. Ibland är dock riskerna överskattade, till exempel är det okänt för många att smittan inte är luftburen. Vet man det blir det lättare att förstå att även smittade hästar vanligtvis kan rastas utomhus utan smittrisk för andra hästar, om de inte är i nära kontakt, säger Gittan Gröndahl.

Foto: Göran Ekeberg