Sociala medier bäst när man vill ha fler kunder

Sociala medier bäst när man vill ha fler kunder

Pinterest är det bästa mediet när veterinärer ute i Europa och USA vill locka till sig fler kunder. Det blev det något överraskande resultatet av undersökningsföretaget Vetpanels enkät.

Enlig enkäten är flera sociala nätverk som LinkedIn, Twitter och Instagram högst rankade när det gäller var man ska synas för att locka till sig fler kunder. Med ett undantag – Facebook anses vara näst sämsta marknadsföringsmedium, efter mun-till-mun-metoden.

Om man räknar bort sociala medier anses flygblad i brevlådorna vara ett av de bästa sätten när man behöver marknadsföra sig och sin klinik.

Vetpanel är ett undersökningsföretag som genom enkäter försöker skapa en bild av veterinärers arbetsförhållanden och villkor. Frågorna ställs till enskilda veterinärer i en lång rad länder i Europa, samt i USA. Sverige är med, men deltagandet från svenska veterinärer är begränsat. I den aktuella undersökningen, som har fokus på användningen av sociala medier, deltar endast 46 personer.

Pinterest är ett socialt medium främst tänkt som en ersättning för glossiga magasin, där användarna delar sina bilder och kan hämta inspiration inom sina intresseområden. 80 procent av användarna lär vara kvinnor och är ett mycket snabbt växande socialt medium i exempelvis Tyskland.

Text: Ingrid Kindahl