WSAVA utfärdar globala riktlinjer för tandvård

WSAVA utfärdar globala riktlinjer för tandvård

WSAVA, världsorganisationen för sjukvård för sällskapsdjur, har utfärdat globala riktlinjer för odontologi. Veterinärer uppmanas att förbättra sina kunskaper på området och säga nej till tandvård utan bedövning.

Riktlinjerna lanseras under den pågående världskongressen i Köpenhamn. Syftet är att stödja veterinärer världen över att känna igen tandsjukdom hos smådjur och förbättra standarden på vården.

WSAVA säger sig ha observerat att det finns stora skillnader i den odontologiska kunskapen veterinärer emellan, och man hoppas nu att en ny standard ska etableras.

Riktlinjerna, som kan laddas ner från WSAVA:s sajt, inkluderar information och bilder om anatomi och patologi, samt rekommendationer för undersökningar och lätt implementerbara bedömningssystem.

Evidensbaserade rekommendationer om behandlingar, röntgenundersökningar och tandborttagningar finns också med, liksom råd om utrustning.

– Sjukdomar i munhålan är den främsta anledningen till veterinärbesök i hela världen, och ingen meningsfull behandling kan utföras utan bedövning, konstaterar Brook Niemic, specialist i odontologi och medlem i den kommitté som har tagit fram riktlinjerna.

Därför finns även utförliga rekommendationer om smärthantering i riktlinjerna.

Hos sällskapsdjur sker undersökning och behandling av tandsjukdomar ofta sent, eftersom djuren sällan visar den smärta som tillstånden framkallar. Förhoppningsvis kommer nu patienter i hela världen att få bättre tandvård.

Källa WSAVA Länk till riktlinjerna här