Bättre möjlighet att behandla cancer hos hundar

Bättre möjlighet att behandla cancer hos hundar

Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland hundar och varannan hund över åtta år drabbas av cancer. Samtidigt finns nya, både effektivare och skonsammare behandlingsmetoder, som gör att många hundar blir symptomfria och kan leva ett bra liv trots sin sjukdom. Vid en tidig diagnos kan idag alltfler bli helt botade.

Historiskt sett i Sverige har cancer hos sällskapsdjur sällan resulterat i någon annan behandling än kirurgi, eller så har det lett till att djuret fått somna in. Idag finns helt nya metoder inom både diagnostik, kirurgi, medicinisk behandling samt strålning som innebär att många hundar med cancer kan fortsätta leva ett bra och smärtfritt liv.

– Vi ser att fler och fler djurägare väljer att inte bara operera utan också behandla cancer medicinskt eftersom resultaten är så pass goda idag och djuren kan leva ett bra liv trots sin sjukdom, säger Gunilla Kastengren Fröberg, specialist i veterinärmedicinsk onkologi på AniCura Djursjukhuset Albano i Stockholm.

USA har länge varit ledande inom veterinärmedicinsk onkologi, men utvecklingen i Europa går nu snabbt och har det senaste decenniet även tagit fart i Sverige. Onkologi är en särskild specialisering inom veterinärmedicin, och i Sverige finns tre specialister på området.

Skonsam behandling med cellgifter

Inom själva diagnostiken, analysen av cancersjukdomen, används idag förutom cellprovtagning, ultraljud och röntgen även nya metoder som till exempel datortomografi och magnetkamera som ger en tydlig bild av utbredningen av tumörer. Medicinsk behandling med cellgifter har också blivit vanligare eftersom nya, skonsammare metoder utvecklats som gör att patienterna mår bättre under behandlingen.

– Hundar tål cytostatika bättre än människor och vi är inom djursjukvården försiktigare i våra doseringar eftersom målet inte är att bota till varje pris, utan att förbättra livskvalitén till ett bra liv eller att förlänga ett bra liv. Våra patienter mår bra under behandlingen, är smärtfria och kan ofta leva några år till, säger Gunilla Kastengren Fröberg.

Medicinsk behandling mot cancer, som är särskilt effektivt för att behandla lymfkörtelcancer, finns idag endast på ett fåtal kliniker i Sverige dit många patienter remitteras från olika delar av landet.

Källa: Anicura