Pengaregn över fyra forskare

Pengaregn över fyra forskare

Kommittén för Insamlingsstiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond (SFF) vid SLU har tilldelat 575 000 till fyra olika veterinärmedicinska forskningsprojekt.

Stiftelsens Sällskapsdjurens forskningsfond som beskyddas av Kronprinsessan Victoria, skapades 2007 och har som ändamål är att insamla medel till stöd för den forskning rörande sällskapsdjurens, främst hundars och katters, skador och sjukdomar som bedrivs vid SLU. Fonden ger privatpersoner, företag och föreningar möjlighet att lämna bidrag till forskning om sjukdomar som drabbar hund och katt.

Gåvor till fonden har ökat de senaste åren. Svenska forskningsfonden för katt förde över sina medel, 650 000 kr, till SFF 2015. SLU fick också en generös donation 2016 på 2 miljoner kronor från en anonym hundvän till en samordnad fond. Dessa medel ska delas ut under en tioårsperiod. Därför är beloppet som utdelas i år rekordstort, 575 000 kr.

– Det är mycket glädjande att intresset för forskning kring våra sällskapsdjur ökar, eftersom det ofta är svårt att få medel till forskning för att främja hälsan hos våra djur för deras egen skull” säger Christine Jakobsson, samverkanskoordinator på Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU.

Fyra forskare får forskningsbidrag 2017 till följande forskningsprojekt:

  • Sofia Hanås har tilldelats 50 000 kr att användas i projektet Cirkulerande biomarkörer hos katter med hjärtsjukdom hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Målet med projektet är att med hjälp av blodprov studera och analysera multipla biomarkörer för att undersöka om dessa kan förbättra bedömningen av diagnos och prognos vid HCM. Insamlingen är slutförd och medlen kommer att användas till analys av hematologi och klinisk kemi samt förvaring av blodprover i biobanken.
  • Cecilia Ley har erhållit forskningsbidrag med 325 000 kr att användas i projektet Mekanismer för ledskadors uppkomst hos katt – från helkroppsundersökning till molekylära förändringar. Med hjälp av helkroppsundersökning och undersökning av lokala vävnadsförändringar är målet att få en ökad förståelse för sjukdomsmekanismer vid ledsjukdomen osteoartrit och att på sikt bidra till att utveckla en metod för att diagnostisera fetma samt att bidra till förbättrad katthälsa.
  • Anna Bergh har tilldelats forskningsbidrag med 100 000 kr från en anonym donator att användas i projektet Utvärdering av den smärtlindrande effekten av Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS) på hund med artros. Smärtlindrande medicinering mot artros hos hundar fungerar inte alltid optimalt och alla hundar tål den inte. Målet med projektet är att öka den evidensbaserade kunskapen om smärtlindring med TENS hos hund för att på så sätt förhoppningsvis kunna utöka behandlingsmöjligheterna som erbjuds hundar med smärta.
  • Bodil Ström Holst har tilldelats 100 000 kr från en anonym donator att användas i projektet Kan CPSE förutsäga prostatans tillväxthastighet? Prostatasjukdomar, framförallt godartad prostatahyperplasi (BPH), är vanliga hos äldre hanhundar och påverkar hanens livskvalitet negativt. I diagnostiken av BPH är en uppskattning av prostatans storlek viktig. Målet med studien är att utöka kunskapen om mekanismerna som förorsakar sjukdomsutvecklingen. Genom att få fram koncentrationen av ett protein, CPSE (canine prostate-specific esterase), som kan fungera som en bra uppskattning av prostatas storlek, vill man undersöka om CPSE även kan användas för att förutspå prostatans tillväxt och få förståelse för hur viktig en snabb behandling är.

Källa: SLU Foto Christine Jakobsson