Sri Lankas elefanter skriker efter veterinärer

Sri Lankas elefanter skriker efter veterinärer

I Sri Lanka finns många veterinärer men få med kunskap om elefanter. Professor Ashoka Dangolla jobbar aktivt med att förbättra situationen. Men djuren är farliga och veterinärerna svåra att motivera.

I Sri Lanka finns 6 000 elefanter och 21 miljoner människor. Landet har tio gånger fler elefanter i relation till befolkningstätheten än något annat land i världen. Konflikten mellan människa och elefant är stor och såväl elefanter som människor skadas, och även dör, när konfrontationer uppstår.

Ett stort problem är att Sri Lankas veterinärer har dålig kunskap om elefanter. Den ingår inte i veterinärutbildningen utan måste tas in på annat sätt.

– Har vi elefanter som är till för landets kultur, har vi också ett ansvar att ta hand om dem. Vår regering borde ha en policy, men det finns ingen sådan. Vi har inte ens ett elefantsjukhus, säger Ashoka Dangolla, professor i klinisk veterinärmedicin vid det välrenommerade universitetet Peradeniya utanför Kandy, Sri Lankas andra största stad.

Läs om vår reporter Anna-Britt Sternfeldts möte med honom i nästa nr av VeterinärMagazinet som utkommer i slutet av oktober.

FOTO: UNIVERSITY OF PERADENIYA, SRI LANKA