Evidensia om priserna: Folksam jämför äpplen med päron

Evidensia om priserna: Folksam jämför äpplen med päron

Folksams slutsatser om att priserna inom djursjukvården fortsätter att stiga stämmer inte. Det säger Evidensias vd Johan Wiklund i ett pressmeddelande som svar på den rapport som Folksam har publicerat.

Folksams rapport bygger inte på de faktiska priserna utan på deras utbetalningar dividerat per diagnos och vårdgivare. Ingen hänsyn tas till vilken typ av behandlande enhet det rör sig om eller tid på dygn. En fråga som väcks är också om de räknar ihop utbetalningar där diagnosen ingår eller bara själva diagnosen. Inte heller det framgår av deras underlag, skriver Johan Wiklund.

Enligt honom har Evidensia totalt haft prisökningar på 3-4 procent per år, vilket motsvarar ca 6-8 procent från 2015 till i dag.

”Vårt mål är inte höja priserna mer än löneutvecklingen i branschen. Som exempel så har vi för avsikt att inte höja priserna med mer än löneutvecklingen på 2,2 procent inför 2018. Det är resultatet av att vi tillsammans gör besparingar på inköp och gemensam administration”, skriver Johan Wiklund.

Han fortsätter: Snittdebiteringen per kund har inte heller skenat på det här sättet hos oss – om man tittar på likartade besök. Och detta är ett av rapportens största problem. Det går inte att jämföra det Folksam kallar för ”enkla” diagnoser som klokapselbrott, klåda och urinvägsinfektion. Dessa kan innefatta en rad olika typer av åtgärder. Folksams diagnoskoder saknar väsentliga detaljer. Klåda kan till exempel bero på allt från löss till hormonrubbning som kräver en helt annan undersökning. Utredningskostnaden kan variera från ett enkelt veterinärbesök till ett besök med mängder av olika prover, allergiutredningar, eliminationsdieter och dylikt.

Det blir alltså som att jämföra äpplen och päron, även över tid.

Johan Wiklund medger dock att branschen behöver bli mer tydliga i hur prismodellen ser ut, vad som kostar i vården och vilka olika behandlingsmetoder som finns.

”Inom Evidensia arbetar vi därför redan med att införa en mer enhetlig prislista för att förenkla för våra djurägare och göra det lättare att jämföra. Redan idag visar flera av Evidensias kliniker sina priser på de enklare behandlingarna på sin hemsida”, skriver han.

 

Källa: Evidensia