FrisqVet: en ny receptlösning för veterinärer

FrisqVet: en ny receptlösning för veterinärer

FRISQ har i ett samarbete med Sveriges Veterinärförbund tagit fram e-receptlösningen FrisqVet, som nu lanseras under pågående veterinärkongress på SLU i Uppsala. Syftet är att bidra till bättre kommunikationsvägar mellan veterinärer och djurägare samt öka tillgängligheten på djurmedicin.

Genom en koppling till FRISQ Recept kan veterinären skicka meddelanden och receptnotiser direkt till djurägarens mobil. FrisqVet är en apoteksoberoende e-receptlösning och fungerar på dator, smartphone och läsplatta vilket möjliggör för veterinären att arbeta på kliniken, på fältet eller hemifrån.

Källa: FRISQ och SVF