Global köttätande medelklass spär på antibiotikaanvändning

Global köttätande medelklass spär på antibiotikaanvändning

En allt större köttätande medelklass globalt har många biverkningar, bland annat leder det till en högre användning av antibiotika i djurhållningen i många delar av världen.

Det skriver tidningen Omvärlden som pratat med en rad sakkunniga som alla belyser hanteringen av djur som det stora dilemmat.

– I högintensiva system spyr vi ut antibiotika men i många låginkomstländer ser bilden helt annorlunda ut. Det är viktigt att komma ihåg att det finns många nyanser i det här, säger Ulf Magnusson, veterinär, professor på SLU samt temaledare vid SLU Global, i artikeln.

Ola Möller, specialist inom landsbygdsutveckling och matsäkerhet på Sida, säger att antibiotika primärt används för två saker – att täcka upp för dålig djurhållning, en slags konstgjord andning, och som ett tillväxthormon.

På Sida håller man just nu på att ta fram ett nytt Internationellt kapacitetsutvecklingsprogram (ITP) med fokus på antibiotikaresistens i ett djurhälsoperspektiv, något som man inte arbetat med särskilt mycket tidigare.

– I ett globalt sammanhang måste vi både minska och kontrollera användningen. Det betyder hårda krav mot den industriella köttproduktionen och mer kunskap och stöd till småskalig produktion, säger Ola Möller i artikeln.

Läs hela Omvärldens artikel här.