Nu kan hjärtsjuka hundar få längre liv

Nu kan hjärtsjuka hundar få längre liv

Studien om att använda substansen pimobendan för att behandla hundar med myxomatös hjärtklaffdegeneration har uppfyllt alla förväntningar. Nu gäller det att veterinärer uppdateras om att det finns en behandling.

Professor Jens Häggström är en av de tre forskare som har lett den uppmärksammade studien, kallad Epic, och som visar att om man behandlar hundar med myxomatös hjärtklaffdegeneration (MMVD) innan de får hjärtsviktssymtom, kan den symtomfria tiden förlängas med omkring 15 månader.

Det här är goda nyheter, eftersom det tidigare inte har funnits någon behandling för dessa hundar. Sjukdomen är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna och drabbar främst små och medelstora raser från medelåldern och uppåt.

Jens Häggström – som på bilden berättar om sin forskning – och representanter för läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim, som har finansierat forskningen, presenterade det slutliga resultatet av studien vid en presskonferens i oktober. De hoppas nu att veterinärer ska uppdateras om den nya möjligheten.

– Nu måste veterinärer utbildas. En hund med MMVD har alltid ett blåsljud på hjärtat. Hör man inte blåsljudet är hunden inte sjuk. Hör man blåsljudet i stetoskopet kan det ändå vara svårt att ställa rätt diagnos. Då krävs att man går vidare med ultraljud, sa Jens Häggström.

Substansen pimobendan säljs under namnet Vetmedin och förutom att användas som långtidsbehandling, kan det också ge i form av injektion i den akuta fasen av sjukdomen. Enligt studien är biverkningarna få. Beräkningar från Boehringer Ingelheim ger vid handen att omkring 7,5 procent av alla hundar i världen drabbas av hjärtsjukdom. Jens Häggströms bedömning ligger runt 10 procent.

Nu fortsätter Jens Häggström sin forskning med uppföljande studier. Såväl han som representanterna för Boeringer Ingelheim var dock vid presskonferensen förtegna om hur fortsättningen ska se ut. Möjligen kan det röra sig om att se om pimobendan kan användas för flera indikationer och/eller för fler djurarter.

Enligt Jens Häggström skjuter Epic-studien in vågor även in i humansjukvården. Men skillnaderna mellan hund och människa är stor, så till vida att människor ofta drabbas av flera olika hjärtsjukdomar. Hundar får exempelvis inte ateroskleros.

VeterinärMagazinet har tidigare skrivit om Epic-studien i nr 3/2015, samt om det pris från WSAVA som Jens Häggström tilldelades för sin forskning kring pimobendan i nr 3/2017.

Text: Ingrid Kindahl Foto Boeringer Ingelheim