Ny kunskap om RS-infektion kan bidra till framtida medicin

Ny kunskap om RS-infektion kan bidra till framtida medicin

RS-virus är en viktig orsak till lunginflammation hos nötkreatur och barn. Nötkreatur med lungskador växer sämre och allvarliga infektioner hos spädbarn kan ge upphov till barnastma. Immunförsvaret överreagerar ofta mot infektionen, men vanliga dämpande anti-inflammatoriska mediciner är inte tillräckligt effektiva.

Ny forskning tyder på att aktiviteten hos vissa vita blodkroppar, så kallade neutrofiler, är särskilt överdriven vid RS-infektioner. Dessa celler producerar luftrörspluggar som försvårar andningen och försämrar lungans normala reningsfunktioner. Neutrofilerna utsöndrar dessutom skadliga enzymer (proteiner som påskyndar kemiska reaktioner).

Genom att identifiera och mäta hundratals proteiner via så kallad tandem-mass-spektrometri har en SLU-ledd forskargrupp kunnat bekräfta en mycket kraftig neutrofilaktivitet i lungor hos RS-infekterade kalvar. Forskarna fann ökade nivåer av enzymer som bryter ner lungfibrer och genererar skadliga fria radikaler, samt av proteiner som ingår i luftrörspluggar. Detta tillsammans med en minskad nivå av skyddande antioxidanta enzymer och enzymer som motverkar bindvävs-bildning, sågs vid ökad grad av lungskador och sjukdom.

Denna detaljerade kartläggning av lungans svar på RS-virus kan hjälpa utvecklingen av läkemedel till kalvar och barn. Studien är ett exempel på forskning som bedrivs i ett One Health-perspektiv, det vill säga det perspektiv som utgår från ett ömsesidigt beroende mellan människa, djur och miljö.

Läs mer här.

Källa: SLU