SVF får ny ordförande och styrelse

SVF får ny ordförande och styrelse

Sveriges Veterinärförbunds fullmäktigeledamöter samlades igår 8 november för ett extra sammankallat fullmäktigemöte. Den enda punkten på dagordningen förutom formalia var att välja en ny ordförande och styrelse för förbundet. Den gamla styrelsen avgick samtidigt.

Mötet valde enhälligt enligt valberedningens förslag. Den nya styrelsen som sitter fram till nästa ordinarie fullmäktigemöte i maj 2018 ser ut så här:

Ordförande: Katja Puustinen
1:e vice ordförande: Björn Gammelgård
2:e vice ordförande: Torkel Ekman
Ledamöter: Ida Brandt, Eleonor Fredler, Ninnie Löfqvist och Christina Svedberg

Den nya ordföranden Katja Puustinen tog veterinärexamen 2004 och arbetar sedan 2006 på SLU som klinikveterinär på Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik. Hon jobbar också med fackliga frågor som ledamot i SACO-S-föreningen vid SLUs styrelse. Katja har tidigare arbetat som universitetsveterinär på Karolinska Institutet och med akutsjukvård på en mellanstor dygnet-runt-öppen smådjursklinik.

– Jag är mån om att SVF lever kvar som ett mångsidigt förbund. För att det ska kunna ske behövs i nuläget både akuta insatser och ett långsiktigt planerande, säger den nyvalda ordföranden i en första kommentar. Förbundet ska även vara en bra arbetsgivare för de anställda som behövs för att verksamheten ska fungera, fortsätter hon.

Katja Puustinen säger att hon önskar ett arbetsklimat med öppenhet, kommunikation och samarbete. Hennes förhoppning är att alla medlemmar behandlar varandra och förbundet med respekt och omtanke.

– Jag känner ett stort engagemang för veterinärförbundet och ser fram emot att påbörja arbetet med styrelsefrågorna, säger hon.

Källa: SVF