Bättre villkor för företagare nästa år

Bättre villkor för företagare nästa år

Regeringen har aviserat flera lättnader för dig som driver eget, enligt höstens budget. Här de viktigaste:

  • Personaloption får lägre skatt. Om en anställd får en personaloption av sin arbetsgivare sker ingen förmånsbeskattning när personaloptionen utnyttjas. Arbetsgivaren betalar heller ingen arbetsgivaravgift för optionen. Beskattningen sker först när den anställde säljer de aktier hen har köpt genom personaloptionen, och då som inkomst av kapital. Det här ökar möjligheten för företag att locka till sig viktiga medarbetare, trots att man inte kan betala någon hög lön. – Vi har sedan länge drivit den här lagändringen. Det är viktigt med en smart utformning av skattesystemet så att det skapar incitament till företagande och jobbskapande, säger Daniel Wiberg, chefekonom på Företagarna.
  • Stärkt socialt skyddsnät. En företagare som startar aktiebolag ska få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad på samma sätt som den som startar enskild firma. Det innebär att man kan få ha samma SGI som under sin tidigare anställning under företagets tre första år.
  • Fler får del av växa-stödet. Även enmansaktiebolag ska kunna få lägre arbetsgivaravgift för den första anställda. Stödet innebär sänkt arbetsgivaravgift från drygt 31 till 10 procent av lön upp till 25 000 kronor och under högst 12 månader.
  • Anställningsstöden slås ihop. Fem olika anställningsstöd slås samman till ett: Instegsjobben slås ihop med det särskilda anställningsstödet, det förstärkta särskilda anställningsstödet och två olika traineejobb. De nya introduktionsjobben får ett betydligt högre tak för lönesubventionen än de tidigare stöden – en bruttolön på 20 000 kronor i månaden.
  • Skatten på utdelning höjs inte. Regeringen har backat från det hårt kritiserade förslaget att ändra 3:12-reglerna. Det innebär att skattesatsen på utdelning blir kvar på 20 procent (skulle höjas till 25). Schablonbeloppet enligt förenklingsregeln blir kvar på 163 000 kr (skulle sänkas till 108 000) och kravet på löneuttag för utdelning blir kvar (skulle höjas kraftigt).

Källor: Regeringen, Företagarna