Ny lag skärper kraven på djurens välfärd

Regeringen har skickat en ny djurskyddslag till lagrådet. Den innebär en skärpning vad gäller omsorgen om djurens välfärd. Det framgår av en debattartikel i DN, skriven av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och klimatminister Isabella Lövin (MP).

I den nya lagen ställs krav på att djur ska få utföra beteende som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Djur ska hållas och skötas i god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas. Beteendestörningar ska förebyggas.

Det finns också ett nytt krav på att alla som tar hand om djur ska ha tillräckligt kompetens för att tillgodose djurets behov

Regeringen vill införa ett uttryckligt förbud mot att överge tamdjur, till exempel katter. Övergivna och förvildade djur ska omfattas av djurskyddslagen. Länsstyrelserna ska vara skyldiga att ingripa om ansvariga för herrelösa katter inte kan hittas. Någon märkning och registrering av katter föreslås däremot inte.

När det gäller djur som tävlar och tränas föreslås ett förbud mot lidande och deltagande i prov, samt skärpt förbud mot dopning. Det blir förbjudet att tillfoga djurskada och använda utrustning som kan orsaka skada eller lidande. Förbudet mot vissa cirkusdjur föreslås utvidgas med sjölejon och elefanter.

Det ska bli möjligt för personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten att anmäla allvarliga djurskyddsproblem till djurskyddskontrollmyndigheterna och polisen.

Vid sidan om detta förslag får Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsproduktionen.

Källa: DN