Onkologi årets tema på BSA-kongressen

Onkologi årets tema på BSA-kongressen

I år stod cancerpatienten i fokus under BSA-kongressen i Göteborg den 26-28 januari. Cirka 200 deltagare slöt upp för att ta till sig ny kunskap om onkologi. De kunde välja mellan en mängd föreläsningar och dry-labs ur ett program med tre spår; basic, advanced och nursing.

Deltagarantalet i år var lägre än vid tidigare kongresser.

– Det säger något om onkologi, det är ett lite snävare ämne, säger Bert-Jan Reezigt, som leder Blå Stjärnan Akademin.

– Många veterinärer underskattar vikten av att kunna något om detta. Man tror det är för svårt, att cancer inte är behandlingsbart och i vissa fall även att det är oetiskt att behandla. Men det är en oerhörd utveckling på humansidan och hos oss, säger han.

Bert-Jan Reezigt ser fram emot att kunskap och intresse ska sprida sig till primärvården, en grundläggande och viktig del i behandlingskedjan.

Maurice Zandvliet, specialist i medicinsk onkologi vid universitetet i Utrecht, var en av kongressens elva föreläsare. Han förutspår en spännande utveckling på området de kommande åren:

– För tio år sedan fanns till exempel inga anläggningar för att strålbehandla djur i Holland. Det gör det idag och möjligheterna kommer att öka ytterligare. Multimodala behandlingar, riktad terapi och immunoterapi kommer att utvecklas. Dagens djurägare är också mer motiverade att söka behandling för sina djur, berättar han.

– Om vi behandlar till exempel njur- och hjärtsvikt på djur, varför ska vi inte behandla cancer? Vi kan förlänga djurens liv med god kvalitet.

Text: Sara Ejvegård

Bildtext: Maurice Zandvliet, från universitetet i Utrecht var en av huvudtalarna under helgen. Här tillsammans med Bert-Jan Reezigt, glad och stolt ledare för Blå Stjärnan Akademin .

Foto: Manfred Svärd/ Blå Stjärnan Akademin