Vaccin mot mastit hos kor på väg

Vaccin mot mastit hos kor på väg

Intervacc går vidare i utvecklingen av ett vaccin mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus. Nu finns en metod som förenklar produktionen av de komponenter som ingår i ett nytt vaccin, INV412, mot S. aureus-infektioner.

Vaccinkandidaten INV412 består av flera fusionerade proteiner och har tagits fram med den nya metoden. Flera av komponenterna har vid tidigare studier resulterat i skyddande antikroppar. Konceptet bakom INV412 är en utveckling av den strategi som används för vaccinet mot kvarka på häst, som också utvecklas av Intervacc.

Internationell forskning kring ett vaccin mot S. aureus infektioner är intensiv och de svårigheter som företag och forskare stött på har ofta berott på faktorer med de nya framstegen kan minimeras.

Mastit (juverinfektion) på kor är ett globalt problem och orsakas ofta av S. aureus, och den primära målgruppen kommer att vara kor när effekten hos INV412 dokumenterats. Kostnaderna relaterade till mastiter beräknas årligen uppgå till cirka 200 miljoner kronor bara i Sverige och i USA cirka 4 500 miljoner kronor. Behovet av ett vaccin som komplement till andra förebyggande åtgärder är alltså mycket stort.

Genom att S. aureus ger upphov till allvarliga och ofta svårbehandlade infektioner på människa, kommer erfarenheter från INV412 på ko att kunna tas vidare inför framtida utveckling av ett S. aureus-vaccin på människa. Vaccination mot bakteriella infektioner ses inför framtiden som en av de viktigaste åtgärderna för att minska överanvändningen av antibiotika.

Källa: Intervacc