Blodanalys ger svar om tikens äggstockar

Blodanalys ger svar om tikens äggstockar

Ett blodprov kan ge svar på om tikar har äggstockar eller äggstocksrester kvar. Det visar en studie från SLU, Tyresö Djurklinik och Bagarmossen.

Hos tikar med okänd historik, till exempel på grund av ägarbyte, kan det vara svårt att veta om äggstockarna är bortopererade eller inte. Ibland är det också oklart om det finns äggstocksrester kvar efter en operation. Om tiken visar tecken på löpning kan rutinanalyser som annars används för bestämning av tidpunkt i löpningen användas för frågeställningen. Dessa kan dock inte användas om tiken inte visar några tecken på löpning.

I en studie som utförts i samarbete mellan SLU, Tyresö Djurklinik och AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen studerades värdet av att analysera antimülleriskt hormon (AMH) och luteiniserande hormon (LH) för att särskilja kastrerade tikar från okastrerade. Blodprov togs från kastrerade och okastrerade tikar, under olika faser i löpningscykeln.

Både AMH och LH fungerade övervägande bra för att avgöra om tiken var kastrerad eller inte, men ingen av analyserna gav ett korrekt svar för alla tikar vid alla provtagningstillfällen. AMH-analysen var lika säker oberoende av fas i löpningscykeln medan LH-analysen oftare gav fel svar under löpning. För tikar som inte löpte var LH-analysen lite säkrare än AMH. Forskarna rekommenderar därför analys av båda hormonen vid tveksamt resultat, för att få ett säkrare svar.

Länk till den vetenskapliga artikeln här