Forskning som ger kunskap om både människa och hund

Forskning som ger kunskap om både människa och hund

Bröstcancer är den vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall hos kvinnor och hos äldre tikar är förekomst av juvertumörer vanlig. Sjukdomen har många likheter hos de båda arterna och forskning rörande juvertumörer hos tikar kan ge kunskap som gagnar hälsan hos både människor och hundar.

I en nypublicerad studie har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Brasilien, USA och Canada tillsammans undersökt effekten av hormonet melatonin och cytokinet IL-25 på juvertumörceller från tikar. Cytokiner är proteiner som cellerna använder för kommunikation och syftet med studien var att se om de två ämnena kunde användas för att framkalla kontrollerad celldöd hos tumörcellerna. Effekten jämfördes för metastaserande respektive icke-metastaserande tumörceller, det vill säga sådana som spridit sig till andra vävnader eller inte.
Studien visade att behandling med melatonin och IL-25 gav ökad celldöd och minskad nybildning av blodkärl runt tumörcellerna. Resultaten är lovande för fortsatta studier med syftet att kliniskt behandla hundar med juvertumörer.
Källa: SLU, eva.hellmen@slu.se
Foto: Seaq68, Pixabay