Minst fyra ”snabbspårare” har redan jobb

Minst fyra ”snabbspårare” har redan jobb

Av de 18 nyanlända som gått Arbetsförmedlingens och SLU:s snabbspår för att bli legitimerade djursjukskötare har minst fyra fått jobb redan innan de kvitterat ut sin legitimation från Jordbruksverket.

Två män och en kvinna från Syrien och en kvinna från Irak går direkt från praktik till anställning på sina tidigare praktikplatser. De snabbutbildade har fått jobb på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, Evidensia Djursjukhuset Malmö och AniCura Djursjukhuset i Jönköping.

15 av de 18 skrev sitt slutprov på SLU i Skara under vecka 6. De andra tre ska skriva vid ett senare tillfälle.

– Mer målinriktade och fokuserade elever får man leta efter, säger Margareta Stigson, platschef på SLU i Skara. Att jobba med dem har varit väldigt tacksamt.

All utbildning har skett på svenska. Utbildningen har omfattat 26 veckor teori fördelade mellan SLU i Skara och SLU i Uppsala och sex månaders praktik förlagd till djursjukhus i närheten av elevernas hemort.

De 18 eleverna är flyktingar från Iran, Irak, Afghanistan, Eritrea, Ryssland och Syrien. Bara två är kvinnor. Alla har varit veterinärer i sitt tidigare hemland och har minst tre års utbildning från universitet och högskola.

– Samtliga vill bara komma ut i arbete nu, berättar Margareta Stigson. Alla trivs med yrket, som inte finns i deras gamla hemländer.

Trots att alla inblandade verkar vara överens om att detta varit ett framgångsrikt projekt, så tror inte Margareta Stigson att det blir någon liknande utbildning igen.

– Vi har inte resurser på SLU, säger hon. Inte nu i alla fall.

Text: Kerstin Stålbrand