Två länder redovisar oroande resistens i djurprover

Två länder redovisar oroande resistens i djurprover

Bakterier med resistens mot antibiotika i form av ESBL-CARBA har isolerats i två länder i Europa. Däremot har sådana bakterier inte påvisats från djur, eller livsmedel, i Sverige.

Det visar resultaten från den övervakning av resistens som gjordes inom EU 2016 och som presenteras i dag av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, och den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC.

I den nu presenterade övervakningen studerades exempelvis hur vanligt resistens mot olika antibiotika är bland tarmbakterier från slaktkycklingar och kalkoner, samt hur vanliga vissa typer av resistenta bakterier är hos dessa djurslag och på kött från dom.

– Att bakterier som producerar ESBL-CARBA har isolerats från djur i några europeiska länder är oroande. Det är en typ av resistens där vi knappt har någon antibiotika att sätta in om den skulle smitta vidare till människor, säger Oskar Nilsson, veterinär och antibiotikaexpert vid SVA.

– I Sverige har vi länge arbetat för att motverka resistens och överlag är läget bland djur fördelaktigt här, vilket också rapporten visar. Ett exempel på detta är att majoriteten, mer än 70 procent, av slumpmässigt utvalda tarmbakterier av typen E. coli från friska slaktkycklingar och kalkoner är känsliga för antibiotika. Andelen resistens hos magsjukebakterierna campylobakter och salmonella från slaktkyckling är också generellt sett låg. Dessutom är sådana bakterier ovanligare hos djur i Sverige än i många andra länder i EU. Även det ett resultat av många års arbete.

Men även i Sverige finns det några problem. Ett exempel är att ESBL-bildande E. coli-tarmbakterier finns hos en stor andel kycklingar och på kycklingkött i Sverige, precis som i de flesta andra länder i EU.

Källa: SVA