Två nya diplomates i bilddiagnostik vid UDS

Två nya diplomates i bilddiagnostik vid UDS

Frida Westgren och Lisa Friling är nya europeiska specialister i bilddiagnostik, Diplomates in European College of Veterinary Diagnostic Imaging (DipECVDI). De arbetar båda på UDS.

UDS är den enda enskilt godkända utbildningsplatsen i Sverige för att bli europeisk specialist inom veterinärmedicinsk bilddiagnostik. Det är därför vanligt att residents kommer dit från såväl andra svenska kliniker som utländska. Utbildningen är en klinisk specialisering och är fyra år lång. Under den tiden ska man hinna skriva och publicera två vetenskapliga artiklar, presentera ett vetenskapligt arbete vid en internationell konferens samt klara av två olika delexamina, en teoretisk och en praktisk, under en vecka tid. Dessutom krävs blivande diplomates ska arbeta som veterinärradiolog med såväl smådjur som häst och behärska alla bilddiagnostiska tekniker: röntgen, ultraljud, datortomografi, magnetresonanstomografi och scintigrafi (nuklearmedicin).

– Detta är frukten av ett gott samarbete mellan den akademiska delen (Institutionen för kliniska vetenskaper) och den kliniska delen av ämnet (bilddiagnostiska kliniken, UDS). På SLU arbetar nu hela sju av de totalt elva DipECVDI som hittills utbildats i Sverige. Det är naturligtvis mycket hårt arbete och starka prestationer hos varje individ som ligger bakom de fina resultaten samtidigt som det också ett lagarbete som gjort detta möjligt. Handledare tillsammans med övrig personal på den bilddiagnostiska kliniken har på olika sätt bidragit till att skapa förutsättningar för att de fyra långa åren i utbildningsprogrammet ska bli så lärorika som möjligt”, säger Margareta Uhlhorn, som är klinikchef på bilddiagnostiska kliniken vid UDS.

Källa: UDS